list pasterski


list pasterski
list pasterski {{/stl_13}}{{stl_8}}rel. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pismo episkopatu lub wyższych duchownych skierowane do wiernych': {{/stl_7}}{{stl_10}}List pasterski episkopatu. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • pasterski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, pasterskiscy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z pasterzem, pasterstwem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwyczaje, obrzędy pasterskie. Szałas pasterski. Zagroda pasterska. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pasterski — pasterskiscy 1. «dotyczący pasterza, pastucha» Chata, koliba pasterska. Szałas pasterski. Życie pasterskie. ∆ Pies pasterski «pies mogący należeć do różnych ras (np. rasy szwajcarskiej, pirenejskiej, owczarek podhalański) używany do pędzenia,… …   Słownik języka polskiego

  • list — m IV, D. u, Ms. liście; lm M. y «pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; papier, na którym napisano tę wypowiedź (także wraz z kopertą)» List prywatny, urzędowy. List pochwalny. Doręczyć list. Napisać, wysłać list do kogoś. Wrzucić… …   Słownik języka polskiego

  • List of dog breeds — This Chihuahua mix and Great Dane show some of the tremendous variety of dog breeds. Dogs have been selectively bred for thousands of years, sometimes by inbreeding dogs from the same ancestral lines, sometimes by mixing dogs from very different… …   Wikipedia

  • Цецишовский, Каспар Казимир — или Цецишевский (Kasper Kazimierz Kolumna Cieciszowski) архиепископ могилевский и митрополит римско католической церкви в России, род. в Мазовии в 1745 г., происходил из древнего польского рода и был сыном Доминика Цецишовского, литовского… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Поцолоевский Корнилий Яковлевич — (Pocolojewski, Pocalujewski, Pocolajewski) профессор гражданского и церковного права в Виленском Университете, доктор богословия и обоих прав. Родился около 1747 года, происходил из шляхетства Литовской губернии, первоначальное образование… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Сестренцевич-Богуш, Станислав — (Siestrzencewicz Bogusz) митрополит всех римско католических церквей в России, архиепископ могилевский, администратор виленской епархии, председатель римско католической духовной коллегии, род. 3 сентября 1731 г. в литовской шляхетской семье;… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Гахан — Гахан  тюркская альтернатива слову «гахам» . Термин введён последним гахамом Сергеем Марковичем Шапшалом (1873 1961)[1] в рамках его доктрины деиудаизации караимизма. По мнению Шапшала, это слово происходит от хазарского слова «каган»[2].… …   Википедия

  • ДМОХОВСКИЙ — [польск. Dmochowski] Казимир (24.06.1780, дер. Заблоце (Заболотье) Виленского воеводства, Речь Посполита, ныне территория Белоруссии 11.01.1851, С. Петербург), архиеп. Могилёвский, митр. всех римско католич. церквей Российской империи. Происходил …   Православная энциклопедия